С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация

Визия

Визия

Визия за една по-добра България

 

Политически призив: „Визия за една по-добра България”


Като споделяме идеята, че всяка личност е дарена с неотменимо достойнство, ние създаваме Българска демократична общност, за да формираме политика, която уважава и закриля достойнството на човека. Ние създаваме тази демократична общност за да служим на хората, да служим на българската нация и на нейното свободно развитие.
 
Визия за една по-добра България
Справедливост и справедливо управление – Много хора имат усещането, че нещата в България не се извършват справедливо. Естественото чувство за добро, за правдиво е накърнено.

Основа на нашия възглед за справедливост е равенството на всички хора в личното им достойнство, без оглед на произход и социално положение, без значение какви успехи или неуспехи има отделният човек. Еднакво право за всички, това е равенството пред закона. Държавата гарантира законността и осигурява еднакви правила за всички.

Наличието на справедливи възможности и условия, при които хората могат да използват свободата си е допълнение към равенството пред закона. Позицията на старта на всеки един от нас не предопределя житейския му път. Справедливо е да се осигурят широки възможности за личен избор.

Справедливостта изисква да се признават усилията и постиженията на хората. Всяка личност е извор на инициативи – икономически, морални, политически и културни. Доброто общество трябва да разгръща простор за подобни инициативи и да зачита успеха на всички.

Обновление – Когато хората поискат нещо ново, ще искат да се уверят, дали това е за добро. Ние се обръщаме към тях със следното ясно убеждение – Ще променим всичко, което е назадничаво и неморално и ще съхраним това, което създава стабилност и сигурност.

Участие за всички – Гражданското участие е основен въпрос за справедливостта през 21 век. Гражданското общество се нуждае от участието на хората в публичните дискусии, в политическите решения и системите за контрол, които определят качеството на техния живот. Демокрацията е жива, ефективна и справедлива чрез ангажимента и включването на мнозинството граждани.

Идеалът за една обновена България изисква постигането на следните цели, които изразяват съчетанието между свобода и справедливост:

Справедливо управление – Върховенство и сила на закона, ясни правила, очистване от корупцията и преборване на престъпността – това е обхватът на главните действия, които трябва да се извършат. Справедливото управление трябва да гарантира сигурността на гражданите.

Антикорупционната политика и въдворяването на законността са израз на нашия възглед за справедливост. Общите правила и равенството пред закона са здравите опори на един ред, основан на ценности. Ред, който трябва да бъде осигурен от отговорната и справедлива държава в неспокойния свят, в който живеем. Изразяваме решимостта си за справедливо управление чрез лицата, които излъчваме и представяме.

Ние не споделяме виждането, държавата да се намесва там, където хората нямат нужда от нея, защото така те стават зависими. Затова нашият призив е: „Не се намесвай в това, което хората сами могат да направят за себе си, за своите близки и за другите“. Мярата за доброто и справедливо управление е подобряване качеството на живот на всички български граждани.

Благоденствие – Къде е мястото на човека в промените, за какво се извършват те, какъв е смисълът от тях – „За благоденствието на хората“ е нашият отговор.

Корените на този отговор са във възгледите ни за свобода и справедливост – насърчаване на личната инициатива, създаване на равнопоставени условия за развитие на предприемачеството, за повече и по-добре платени работни места, за по-високи доходи, зачитане на връзката между почтени усилия и постигане на богатство, възглед, изразен чрез думата добруване. Позабравената българска дума добруване изразява връзката на морала с благоденствието.

Успехът на всеки човек е част от развитието му като личност. Личните успехи са предпоставка за решаване на съвместните задачи и основа за човешкия напредък. Знанието, изобретенията и творчеството са двигател на развитието, те могат да бъдат конкурентното предимство на българските граждани. Икономиката на знанието, новите технологии, създаването на нови идеи са модерните начала за преуспяване и подобряване качеството на живот на всички.

Бедността връхлита много хора, тя е остър социален проблем и ние не можем да бъдем равнодушни пред него. Справедливостта изисква да се помага преди всичко на онези, които не са достатъчно способни да си помогнат сами и не могат да се застъпят за своите интереси. Как обществото да помогне на най-уязвимите да придобият собствена независимост и да се уповават на себе си – това е основна тема. В сила за нас е принципът да осигурим на всеки човек достойни условия за живот като стимулираме предприемаческия дух и способностите му за развитие. Важният въпрос е как да се подпомогнат дееспособните хора, изпаднали в затруднение, без да се поставят в трайна зависимост!

Трябва да си струва да работиш в България. Не равенството, а свободата е присъща на човешката личност, както и многообразието на дарбите и талантите. Затова ние се обръщаме към всеки: „Създай най-доброто, на което си способен. Ние сме длъжни да осигурим условия за това”.

Разбира се, материалното благополучие само по себе си не задоволява изцяло личността. Свободният човек винаги стои пред въпроса за смисъла на нещата и ценностната политика трябва да създава хоризонти за разнообразен избор.

Развитие чрез образование – Идеите и познанието са в основата на благоденствието – това е безпощадна истина. Знанието е ключов фактор, в това разбиране е голямата промяна. Днес, в информационната епоха, силата на идеите е огромна, а едно от големите предизвикателства е изграждане общество на знанието, в което личността излиза на преден план. Икономиката на знанието изисква учещи хора, учещи организации, учеща българска нация.

Осигуряването на по-добри образователни възможности, за да се развива човек като личност, е съвременна форма на справедливост. Образованието трябва да даде на хората шансове за израстване. И тъй като хората са различни, различни и смислени трябва да бъдат и пътищата им да се образоват.

Произходът не трябва да определя бъдещето. За всички деца и младежи могат да бъдат създадени възможности за образование и за практическа подготовка. За да е справедлива политиката ни, тя трябва да започне от отделния младеж и да окаже индивидуална помощ там, където тя е нужна.

И най-важното – няма стабилност без усъвършенстване на човешката личност, без приучаване в доброто. Въздигането на човека започва именно от моралното, от духовното. Затова са призвани и семейството, но също така и възпитанието, и образованието.

Подем – Всички виждат, че светът се променя, че нещата стават по-трудни. И навсякъде хората очакват политика, която не им пречи, а им помага да се справят с проблемите и да постигат успехи. В усилието да създава и твори според заложбите си човек изживява своята свобода и политиката ни трябва да създаде условия за успеха на всеки и да му признава този успех.

Ние това е ключовата дума, която изразява политическия модел на съвместно участие с хората, това е форма, която носи обновление. Та нали една от най-важните, споделяни от нас ценности е да се уповаваме на другите, да проявяваме взаимност и да разчитаме на тях.

Вярваме, че в основата на всяко хуманно общество е нравствеността. Споделяме разбирането, че близкото комунистическо минало е преди всичко морално бедствие и ние носим отговорност да преодолеем злините на това време, да превъзмогнем чувството за похабеност, за да създадем общо, по-човешко бъдеще. Сбогуването с манталитета на комунизма е най-трудната задача. Промяната в мисленето става бавно, за това са потребни не само добро образование, но и създаването на трезви и отговорни елити. Трябва да изградим морално културен модел, който има остра чувствителност и към етиката, и към паметта и който насърчава хората да разгръщат своите способности.

Ние имаме доверие в българските граждани и създаваме условия, за да поверим истинските неща в ръцете им. Добрата политика се нуждае от активно гражданско участие. Това е пътят на надеждата, на оптимизма, на благополучието, които създават чувството за подем. Нека помогнем на хората да осъществят своите желания и надежди. Само така можем да постигнем общите цели – подем и морално обновление, които да бъдат главният извор на силата ни. Идеята за една по-добра България е постижима. Нека все повече хора изживяват щастието, че са свободни и призвани към солидарност в едно справедливо общество.

Това е ориентацията ни към бъдещето – материалното добруване на нацията и нейната духовност. Предстои ни заедно да изградим това бъдеще.